13 Şubat 2016 Cumartesi

CIA Komünist Sorgu ve Beyin Yıkama Raporları

CIA Komünist Sorgu ve Beyin Yıkama Raporları

CIA'in beyin yıkama ve komünistler ile ilgili beyin yıkama , sorgu teknikleri vb konularla ilgili raporunu çevirdik. Rapor oldukça uzun. Yazının bir bölümü çevrilmiş durumda. İlgi gelirse diğer bölümlerde çevrilip konu güncellenebilir.


Bu rapor beyin yıkama alanında uzmanlaşmış kişilerin çalışmalarını , gizli ve bazı gizli olmayan bilgiler içermektedir.

Beyin yıkama yüzyıl içinde kullanılmıştır ve psikolojik bir gizem değildir.Bu açıdan beyin yıkamanın anlamı kolaylıkla inanmak ve değer vermek için eğitmektir. Tüm insanlar sürekli olarak eğitilmektedir.Herkez , yeni bilgiler önceleriyle tutarlı olmadığında bir çelişki yaşar.

Beyin yıkıma deneyimleri , farklı yöntemleri kullandıktan sonra kişinin koşulsuz şartsız dediklerinize inanmasına ve gücünüzü kabul etmesine benzemektedir.Bireyin kasıtlı olarak kişilik entegrasyonunu yok etmeye yönelik bu tekniklerin bireyin psikolojinisi ve inadını kırmada etkili olduğuna hiç şüphe yoktur. Bireyin kafasının karıştığı ve yolunu kaybettiği durumlarda yeni düşüncelere açık olması muhtemel olsa da , bu durum dogmatik olarak ifade edilemez. 


İNSAN KONTROLU PRENSİPLERİ VE REAKSİYON KONTROLLERİ

Bireyin kişiliğini , davranışlarını ve kişilik entegrasyonunu değiştirmek için bazı egzersiz adımlar mevcuttur. Aşağıdaki 5 adım kişinin herhangi bir davranışını değiştirmeyi anlatmaktadır.

1.İlk adımda bireyin davranışını değiştirmek için bazı şeylerin farkkında olmasını sağlamak gerekir.Örneğin küçük bir çocuk anne ve babasının fiziksel ve psikolojik olarak ezici olduğunu bilip , ailesinin otoritesini tanır. Böylece örnekte olduğu gibi ilk olarak yetişkin bir bireye , ezici gücün devlet olduğunu tanıtmak gerekir. Kişinin olduğu yola kesin sınırlar koymak otoriteyi tanımasını sağlayabilir.

2.Bireyin bağımlılığının tamamlanması , davranışlarının kontrolü için en önemli faktördür. Bireyleri kontrollü olarak yiyecek , tütün , alkol , eğlence ve sosyal iletişim ağlarının kimin kontrolünde olduğunu öğrenmesi , gücün kimde olduğunu fark etmesini sağlayabilir.

3.Kişinin kontrolün kimde olduğunu ve bağımlılığının sebebini farketmesi , onu önceki kişiliği ile bir iç çatışmaya sokabilir ve bir geçise sebep olabilir. Bu geçiş çocuklarda hafif olsa da yetişkinler de her zaman ağır olur.Sadece değerleri hafif olan kişilerin beyni yıkanarak , davranışları kolaylıkla değiştirilebilir. Beyin yıkama uzmanları bireyin derin bir duygusal değişim geçirmesiyle , acı ile istenilen kişiliğe sahip olabileceğini belirtiyor. Bu dönemde bireylerde sanrılar ve halüsinasyonlar gerçekleşebilir.

4.Bu aşamada birey kendini rahatlatmak için kişiliğini çözemlemeye çalışabilir. Deneklerin söylediklerine göre bu aşama duygusal bir rahatlamaya yol açabilir iken , bireyin delirmesine de sebep olabilir. Bu noktada bireyler kendilerini büyük bir değişiklik için hazır hissederler. Bu otomatikten daha çok , gönüllü bir seçimdir.Artık bireyler kiritik kararlar alma yeteneklerini kaybederler.

5.Değerlerin değiştiği ve kontrol sisteminin tanındığı bu aşamada bireyin davranışları değişmektedir. Örneğin bir çocuk birinden yeni birşeylerler öğrendiğinde , onun davranışlarını , kurallarını sosyal yaşamına da yansıttığı , onu diğerlerinden daha üstün tuttuğu bilinmektedir. Devletler benzer şekilde artık beyni yıkanmış yetişkinlere merhametli yaklaşır. Birey yeni bir kişiliğe sahip olduğunda önceki kişiliğine ait davranışlarından , olaylara karşı yaklaşımlarından , gerçek algılarından bağımsız bir şekilde hareket eder. Bireyin düşünme ve konuşma kabiliyetinin yeni ortama adapte olması çok uzun sürmez.Kişi , onu eski durumdan kurtarıp ışığa yönelmesini sağlayan kişiye minnettar kalır. Beyin yıkama illegal olarakta kullanılabilir. Herhangi birisi insan kontrol prensiplerini , davranış ve reaksiyon kontrolünü usta bir şekilde bilip , sabırlı ve başarılı bir şekilde bir çocuğa uygularsa beyin yıkamadan önemli sonuçlar alabilir. KOMÜNİST KONTROL TEKNİKLERİ VE ETKİLERİ

Komünist kontrol tekniklerinin izlediği bazı prensipler vardır.

Sorgu :

Sorgulama tekniğini kullanmanın en az 2 yolu vardır.

a.Ortaya çıkarma. Bireysel olarak saklayıp koruduğu bilgiyi korumaktan vazgeçirmek bir ortaya çıkarma yöntemidir. Beyin yıkamada , sorgulama ile ortaya çıkarma arasında ki en büyük fark , bireyin aklındaki diğer şeyleri temizlemesine izin vererek korunan bilgiyi bozulmadan açığa çıkarılmasıdır.

b.Beyin yıkamada açığa çıkarma : sorular , kanıtlar , aşılama , korkutma , tatlı sözler ile kandırma , övgü , düşmanlık ve diğer prosedürlerden oluşmaktadır. Bu sorgulamanın amacı bireyi acele ettirerek davranışlarını kırma ve kendi yerine koyarak diğer kişiliklerini cesaretlendirmektir. Saklanmış bilgiyi bulmak için kullanılan diğer bir yol ise çeşitli yollar ile kişi üzerindeki baskıyı arttırmaktır. Bu yöntemle sorgulanan kişi artan baskıyla kontrolün kimde olduğunu anlayacaktır.

Eziyet Uygulama ve İşkence İle Korkutma :

Fiziksel eziyetin acı derecesine göre psikolojik eziyetten ayıran 2 çeşidi vardır.

a.Birincisi dayanıksız olan bireye bireye vurmaktır ( Örneğin dayak ). Bu yöntem bireyin eğer konuşmazsa ileride çekeceği acılar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.Genelde , bu vahşice uygulamadan sonuç alınamamaktadır. işkence ile korkutmak bireyin içerisinde daha fazla acı çekeceği korkusunu arttırarak çatışmaya sebep olmaktadır. Bu çatışma nedeniyle korkutma yönteminden daha fazla sonuç alınmaktadır.

b.İkinci tip işkence kişiyi tek bir noktada saatlerce tutmak ve daha fazla acı çekeceğini aşılamaktır. Genelde bu durum kişide ahlaki olarak üstünlüğe sebep olmakta ve direnç mekanizmasını arttırmaktadır. Bu durum zamanla geçer ve kişi daha fazla acı çekeceğinin farkında olur. Bu farkındalık bireyin direnç mekanizmasını yıkar ve daha fazla acı çekmek istemez. Bu durumdan sonra kişi üzerinde acı çekme korkusu oluşur ve vahşice olan ilk yöntem daha iyi sonuçlar getirir.


İzolasyon :

Kişinin vereceği biraysel reaksiyonlara göre izolasyon tekniği diğer yöntemlerden daha etkili olabilmektedir.Bazı kişiler uzun periyot izolasyonlara ve zararlı etkilere dayanıklı gibi görünebilir.Fakat kısa periyotlar ruhsal dengenin düşmesinde daha etkili bir yöntemdir. İzolasyon hücrelerinin kişiler üzerinde çeşitli etkileri olabilir.Bazı kaynaklara göre pis ve haşerat bulunan izolasyon hücreleri kişinin vereceği tepkilere etki edebilir. Temiz izolasyon hücrelerine göre daha etkili bir uygulamadır. İzolasyon hücrelerinin dar olması , rahatsız edici sesler verilmesi , iletişimin tamamen kesilmesi başarıyı arttırabilir. Deneylere göre bu yaptırımlar tutuklunun akıl sağlığını kaybetmesine neden olabilir.


İletişimin Kontrol Altına Alınması :

En etkili yöntemlerden birisi de kişiyi umutsuz ve aciz bir duruma düşürmektir. Bu yöntemde esas komünist sistem kontrol altına alınmalıdır. Bu yöntem mektup , okunacak materyeller , radyo ve diğer iletişim araçlarına katı kurallar koyulmasını gerektirmektedir. Sık kullanılan iletişim araçlarının engellenmesi , mahkumların görüşmelerinin engellemesi örnek gösterilebilir. Kore'de kimi hapishanelerde dışarıya mahkumun yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgiler verilmemektedir. Bu durum mahkumun hayatından endişe etmesini sağlayarak ruhsal direncini kırmaktadır. Mahkumun iletişiminin kesilme moral ve cesaretinde kırılmaya sebep olmaktadır.Mahkumun dışarısı ile iletişim sağlaması sorguda direncinin artmasına sebep olmaktadır.

Baika bir iletişim tekniği ise muhbir sistemidir. Kore'de askeri muhbirler , mahkumun dışarıdaki yakınları ile iletişimini öğrenirler. Bu bilgileri hapishane yöneticisine iletirler. Mahkum güvensiz ifade verdiğinde bu bilgileri koz olarak kullanılar.

Tükenmiş Hale Getirme :

Bu yöntem kişinin gücünü ve düşüncelerini kırma amaçlıdır. Kişiyi uzun süre uykusuz bırakmak , kişinin psikolojik direncinin kırılmasına sebep olmaktadır.Komünistler bu yöntemi değiştirmiştir. Mahkumu taşıyıcı kemer ile 50-60 saat uykusuz bırakmaktadır. Yöntem sonucu mahkum ile uzlaşmaya varılabilmektedir fakat bu yöntem mahkumun ölümüne sebep olabilmektedir. Daha güvenli bir yol ise mahkumu gece 8-10 saat uykusuz bırakıp , gün içinde uyanık tutmaktır. Kalan saatlerde ise mahkum sürekli ve hızlı bir şekilde rahatsız edilmelidir. Birbirini izleyen uyarıcı davranılar ile psikolojik ve fiziksel olarak direnci kırılmalıdır.

Bu yöntem mahkumun tamamen direncini kırarak korkusunu arttırır. Bu yöntemin düzenli uygulanması sonucunda mahkumun da lisanında kaymasına ve unutkanlığa sebep olabilir.