12 Ekim 2015 Pazartesi

Uzaylılar Gerçektir.Ve Dünyalılarla Büyük Bir Savaş Yapmışlardır.

Bir ayette geçen şu kelimeyi bir çok alimler titizlikle incelemiştir... "...Göklerde ve yerde yaşayan herşey O'nun (Allah'ın)'dur."Bu ayette geçen "göklerden" kasıt uzaydaki gezegenlerdir... Ve bu gezegenlerde çeşitli yaşamlardan bahsedilmektedir...Peki uzaylılar Dünya'ya gerçekten geldiler mi?Hz Nuh zamanında bilindiği üzere büyük bir tufan olmuştur... Bu büyük Tufan'dan önce Allah (c.c) Hz Nuh'a büyük bir felaketin olacağını bildirmiş ve buna göre önlem almasını istemiştir. Bu önlem Hz Nuh'u büyük bir gemi inşasına yöneltmiştir...Peki bu Tufan hangi sebeple ortaya çıkmıştır?Bir çok eski uygarlıklar yaklaşık 10.000 ile 20.000 yıl önce büyük bir felaketin olduğunu yazmışlar ve bu büyük felaketi şöyle açıklamışlardır;Mayalar: Mayalar Marduk gezegeninin Geçmişte yani 10 ile 20 bin yıl önceki bu olayın baş sebebi olarak görmektedir... Onların bilgisine göre Marduk gezegeni, Dünya'ya teyet geçtiği için Dünya'nın dengesi bozularak tüm olan kara parçası bozularak bir çok kara parçasına ayrılmış, Dünya sulara gömüldü... Sular çekildiğinde ise kara parçaları ortaya tekrar çıktı...Bu olay tıpkı Nuh Tufanı'nda olduğu gibi anlatılmıştır... Nuh Tufanı olmadan önce Dünya üzerinde bu kadar büyük bir değişim asla olmamıştır... Kavimler helak oldu ama sadece onların yok olmasını ilgilendiriyordu... Ama Nuh Tufanı ile tüm Dünya sular altında kalarak yok olmuş sular geri çekildiğinde ise Nuh'un gemisi Ağrı Dağı civarında karaya oturduğu sanılmaktadır...Yani Maya uygarlığı'nın bu görüşü Nuh Tufanı'nı kanıtlar niteliktedir... Peki onların bu hesaplamarı nasıl olmuştur?Bu bilgileri hesaplamak için astronomi bilgisine ve uzayı iyi araştırma sonucu bu bilgilere ulaşılabilir... Zaten Maya Uygarlığı'nda uzayı incelemek için Kuleler yapılmış ve gözlem evleri kurulmuştur... Bu teknolojiyle bu bilgilere ulaşmak tabiki zor... Peki uzayı nasıl araştırdılar ve günümüzde de böyle bir felaketin olacağını masıl 10 bin yıl önce tahmin ettiler?Böyle bir bilgiyi ancak uzayın derinliklerinde yapılan araştırmalar ya da geçmişten kalan bilgiler sağlayabilir... Mayalar'ın Nuh Tufanı'nı ilgilendiren açıklamaları ise onlardan önce olduğu için bu bilgileri geçmişte yaşayan gelişmiş bir halktan kalan bilgiler apaçık görülmektedir...Bu halk Nuh Tufanı ile yok olan Atlantisliler mi?Bir başka uygarlık olan Sümer Uygarlığı ise bu gerçeği;Sümer Uygarlığı: Sümer Uygarlığı bu gerçeği tıpkı Mayalar gibi anlatmaktadır...Uzak Doğu'da olan Hint Efsanesine göre uzaylılar ve dünyalılar arasında büyük bir savaş yaşanmıştır... Efsanede bu savaşta kullanılan Nükleer silahlardan bahsedilmektedir..Günümüze geldiğimizde Prof. Hernandez'in ufolarla konuştuğu iddası 1970'li yılları sarsmıştır... Ve buna kendi ülkesi olsun kimse inanmıyordu... Fakat Hernandez esrarengiz bir şekilde kaybolmasıyla Amerikan Örgütü olan FBI geniş çapta araştırması sonucu Hernandez'in iddalarının doğru olduğu kanısına vardı...Bulduğu bir çok ses kayıtları ve 100'lerce sayfalık döküman bunu kanıtlıyordu... Bu dökümanlarda peki ne yazıyordu?Bu dökümanlarda Hernandez kadın kılığına girmiş Lya adlı bir ufolu ile konuşmaktadır... Lya kayıp şehir Atlantis'in nasıl yok olduğuna dair bilgiler vermektedir...Lya: " Atlantisliler çok gelişmiştiler... Bir çok uygarlığı gelişmişlikleri sayesinde köle gibi kullanıyor ve onlara zarar veriyorlardı. Bir gün bir silah keşfettiler. Bu silah nükleer özellikte olup bir sesle bile harekete geçebilen ve o sesi takip edip yok eden bir silahtı... Bu silah cismin atomlarını yok eden, bir gezegene sıkıldığında gezegeni yörüngesinden çıkarabilecek güçteydi... Bir gün sınırları aşıp yaşadığımız Marduk gezegenine hedef alarak silahı ateşlediler... Gezegenizmiz bir süre yörüngesine oturamadı... Bizler bu silahı kullanmamaları için önceden uyarmıştık ama dinlemeyerek sınırı aştılar... Artık savaş kaçınılmazdı... Atlantislilerle 1 yıl süren zorlu bir savaş yaptık... Aama onlar yine akıllanmadı ve bizleri yok etmek için tekrar silahı kullanacaklardı... Marduk gezegeninde yaşayan bilim adamları tarafından geliştirilen bir nükleer silah ile Atlantis'i vurmayı planladık ve vurduk... Atlantis ikiye yarılarak sular altında kaldı. Ve diğer uygarlıklar bu yüzden etkilenip tüm dünya sular altında kaldı..."Bu bilgiler uzak doğuda efsaneleşen Hint Efsanesi ile birebir uyuşmaktadır...Ve ayrıca tüm bilgilerin ortak noktası Marduk gezegeninden gelen felaketi işaret ediyor ve bir tufan sonucu tüm dünyada köklü değişimler olduğu yönünde...BU bilgilerin hem uzak doğuda hem Türkiye coğrafyasında hemde amerikada aynı anlamlar taşıması bir tesadüf olamazdı...Ve bu bilgiler kayıp şehir olan Atlantis'in Platon'un dediği gibi çok gelişmiş olduğunu bir tufan ile yok olduğunu Atlantis yüzünden Uzaylılar ile savaşıldığını doğrular niteliktedir.Bu bilgilerin ortak yok oluş senaryoları hep aynı tufana işaret etmektedir...Sonuç olarak Atlantisliler ile uzaylılar savaşmış ve Atlantisliler Marduk Gezegeninden gelen felaket ile Nuh Tufanı sonucu yok olmuştur.Yorumalrın Cevapları:Not: Lütfen OkuyunuzArkadaşlar ben bu yazımda uzayda yaşamın olacağına dikkat çektim.. Şura suresinin 4. ayetin kerimesinde "Yerde ve göklerde yaşayan herşey O'nundur.." cümlesi geçer... Fizik ötesi ani buna melekler de dahil farklı boyutta ve göremeyeceğimiz düzeyde yaşar... Allah bu ayetin devamında meleklerden bahsediyor... Dikkat ederseniz "O'nundur" demsesinden sonrabir nokta var ve buda o cümlenin bittiğini gösterir... Ayetin devamında ise Meleklerin Allah için şükretmesinden bahseder onların göklerde yani uzayla yaşadığından değil... Yaşam insanoğlu, cinler ve bu göklerde yaşayan ölümlülere verilen, süreli ve bitecek olan kelimeyi ifade eder...Ve bazı arkadaşlar o kadar aktarmama rağmen Şura Suresi'nin 4. ayetinin göklerde yaşayanların melekler olduğunu savunuyor hala... Buradaki gök kelimesi bir çok surede bir çok farklı anlamda kullanılmıştır...Kıyametin kopmasından bahseden ayetlerde "Göğün yarıralar dünyaya yıldızların yağmur gibi yağmasından bahsetmektedir" Buradaki anlamıyla gök uzaydır... Göğün yarılması ise uzayın dengesinin bozulması, tüm gezegenlerin yörüngesinden çıkarak çarpışması sonucu dünyaya parçalarının yağmasını ifade etmektedir...Görüldüğü üzere "gök" kelimesi farklı anlamlarda kullanılabiliyor ve bunu anlamak için yorumları yüzeysel değil daha derin anlamak gerekir...Ve burada atlantislilerin yok oluşunun Hz Nuh zamanına rast gelme olasılığını eski uygarlıkların bahsettiği ve Nuh tufanı ile benzerliği yönüyle ele almandan kaynaklanıyor ve bu bilgilerin farklı toplumlarca söylenmesi ve bu bilgilerin de aynı olma özelliği bilgilerin tesadüf olamayacağını göstermektedir..

ALINTIDIR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder